Pijnklachten en Spoedgevallen

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens openingstijden van onze praktijk, belt u naar 079-3416492.

 

Buiten onze reguliere openingstijden en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor spoeddienst samen met Dental365. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Dental365 Den Haag op tel:

070 - 204 0010 of tot Dental365 Gouda op tel: 085 - 018 9444Dental365 Spoed Tandarts Den Haag
Adres en routebeschrijving:
Burgemeester Hovylaan 78, 2552 AZ Den Haag
Telefoon: 070 – 204 0010

Dental365 Spoed Tandarts Gouda
Adres en routebeschrijving:
Van Limburg Stirumstraat 1, 2805 BD Gouda
Telefoon: 085 - 018 9444

 

Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op hun website Dental365.nl

 

 

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts;

Wat mee te nemen:

  • Houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.

  • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

  • U dient uw uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard.

Kosten en vergoedingen:

  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen. Informeer hiernaar als u belt.

  • U ontvangt altijd een nota van Dental365.

  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

  • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

  • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén tandarts dan zal Dental365 u verder informeren.

  • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is. Dental365 is een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang, waardoor het kan voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.